123 Free Solitaire 123.2003

123 Free Solitaire 123.2003

TreeCardGames – Freeware
ra khỏi 12 phiếu
123 miễn phí Solitaire 2008 tính năng một giao diện chiến thắng, nhanh chóng trò chơi chơi, âm thanh phong phú, đa dạng tùy chọn, và chất lượng giúp. Mỗi trò chơi có hơn 9 tỷ đồng (9,999,999,999,999) có thể shuffles để chơi, do đó, các trò chơi vẫn còn tươi không có vấn đề bao nhiêu lần bạn chơi. Dưới Windows XP, 123 miễn phí Solitaire 2008 là hoàn toàn Interface với XP chủ đề và phong cách trực quan. Chơi 123 miễn phí Solitaire 2008 bây giờ và mang lại sự phấn khích của thẻ solitaire game phải sang máy tính cá nhân của bạn!

Tổng quan

123 Free Solitaire là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi TreeCardGames.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 691 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của 123 Free Solitaire là 123.2003, phát hành vào ngày 22/05/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/11/2007.

123 Free Solitaire đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của 123 Free Solitaire đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho 123 Free Solitaire!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 691 UpdateStar có 123 Free Solitaire cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.